Zmień adres IP za pomocą przełącznika IP

Możliwość zmiany adresów IP może być niezbędna, jeśli pracujesz w różnych środowiskach sieciowych. Ręczna zmiana ustawień sieci za każdym razem, gdy pracujesz w innej lokalizacji, może być czasochłonna. Narzędzia takie jak IP Switcher lub wcześniej sprawdzony Fast IP Switcher mogą być bardzo przydatne w takich sytuacjach.

Narzędzie w zasadzie pozwala użytkownikowi skonfigurować wiele profili IP, które można aktywować jednym kliknięciem myszy. IP Switcher to przenośne oprogramowanie, które wyświetla dwupoziomowy interfejs podczas uruchamiania.

Program wyświetla wszystkie podłączone karty sieciowe u góry, a skonfigurowane konfiguracje IP u dołu.

Karty sieciowe są wyświetlane z ich nazwą, opisem, statusem i bieżącym adresem IPv4 i IPv6.

Nowy adres IP, który w rzeczywistości składa się z więcej niż samego adresu IP, można łatwo dodać do wybranej karty. Możliwe jest łatwe dodanie adresu IP proxy IPv4, IPv6 lub IE Proxy.

Konfiguracja obejmuje adres IP, maskę podsieci, bramę domyślną, metrykę interfejsu i serwer DNS dla tej konfiguracji.

Następnie można uzyskać dostęp do różnych adresów IP z zasobnika systemowego Windows. Najechanie kursorem myszy na ikonę wyświetla bieżące informacje o adresie IP.

Następnie można kliknąć ikonę prawym przyciskiem myszy, aby ustawić adres IP dla wybranej karty sieciowej. IP Switcher to przydatne narzędzie dla użytkowników, którzy muszą pracować w różnych środowiskach sieciowych, które zmuszają ich do regularnej zmiany ustawień związanych z IP. Program 65K można pobrać ze strony dewelopera. Jest kompatybilny zarówno z 32-bitową, jak i 64-bitową wersją systemu operacyjnego Microsoft Windows i wymaga Microsoft .net Framework 2.0.