Przegląd Advanced Uninstaller Pro

Advanced Uninstaller Pro to darmowy program dla systemu Windows, który umożliwia monitorowanie i usuwanie instalacji oprogramowania z komputerów z systemem Windows.

Instalacje oprogramowania, a zwłaszcza usuwanie zainstalowanych programów, nadal stanowią jeden ze słabych obszarów systemu operacyjnego Windows.

Jednym z powodów jest to, że prawdopodobieństwo pozostawienia resztek jest dość wysokie, ale ostatecznie zależy to od zainstalowanego programu. Podczas gdy niektóre programy mogą nie zawierać żadnych pozostałości, inne mogą pozostawić w systemie setki wpisów rejestru i plików.

Teraz nie stanowi to zazwyczaj problemu, ale jeśli chcesz utrzymać system tak szczupły i czysty, jak to możliwe, może to irytować. W zależności od programu możesz zwolnić trochę miejsca na dysku, usuwając resztki.

Advanced Uninstaller Pro

Advanced Uninstaller Pro to program, który jest zgodny ze wszystkimi obsługiwanymi wersjami systemu operacyjnego Microsoft Windows oraz nieobsługiwanymi wersjami Windows Vista i XP. Jest kompatybilny zarówno z wersjami 32-bitowymi, jak i 64-bitowymi.

Instalacja programu jest prosta, a jedyne opcje, które pozwalasz zapisać skrót programu na pulpicie i przypiąć program do paska zadań (w systemach, które oczywiście to obsługują).

Sam interfejs jest podzielony na cztery główne obszary:

  • Narzędzia ogólne prowadzą do deinstalacji programu i monitorowania instalacji, czyszczenia menu Start oraz menedżera uruchamiania i usług.
  • Narzędzia plików i rejestru zawierają łącznie osiem narzędzi, które umożliwiają niszczenie plików, tworzenie kopii zapasowej rejestru, czyszczenie go i wykonywanie szeregu innych operacji związanych z tego rodzaju działalnością.
  • Narzędzia przeglądarki internetowej umożliwiają usuwanie historii przeglądania i plików tymczasowych Chrome, Firefox i Internet Explorer oraz zarządzanie zainstalowanymi dodatkami.
  • Daily Health Check to funkcja premium, która monitoruje stan komputera.

Korzystanie z Advanced Uninstaller Pro

Jedną z podstawowych funkcji Advanced Uninstaller Pro jest monitorowanie instalacji oprogramowania na komputerze, na którym działa. Musisz włączyć tę funkcję ręcznie przy każdej instalacji programu.

Advanced Uninstaller Pro monitoruje instalacje i rejestruje działania instalatora programu. To z kolei daje mu lepszą kontrolę nad procesem odinstalowywania, ponieważ może wykorzystać informacje do operacji czyszczenia.

Tak więc typowy przepływ pracy wyglądałby tak:

  1. Program Advanced Uninstaller Pro jest uruchamiany za każdym razem, gdy chcesz zainstalować nowy program w systemie.
  2. Włączysz monitorowanie instalacji.
  3. Instalujesz oprogramowanie.
  4. Następnie zatrzymujesz monitorowanie.

Firma zaleca zatrzymanie wszystkich innych aplikacji w systemie, aby uniknąć dodawania niezwiązanych działań do dziennika.

Aplikacja uruchamia skanowanie resztek, jeśli użyjesz go do odinstalowania programu na komputerze z systemem Windows. Skanowanie jest uruchamiane, nawet jeśli nie utworzono dziennika instalacji. Działa to podobnie do tego, jak Revo Uninstaller obsługuje usuwanie oprogramowania.

Po usunięciu programu przez domyślny deinstalator wykonuje się skanowanie w celu znalezienia resztek w Rejestrze i systemie plików.

Resztki są wyświetlane po zakończeniu skanowania i możesz je sprawdzić przed naciśnięciem następnego przycisku, aby usunąć je z systemu operacyjnego.

Inne narzędzia

Advanced Uninstaller Pro jest dostarczany z mnóstwem innych narzędzi. Niektóre z nich są bardzo proste, na przykład Menedżer usług lub Menedżer uruchamiania. Chociaż zawierają listę usług innych firm i elementy startowe i pozwalają ci je wyłączyć, podają niewiele informacji na ich temat. Jednak alternatywy takie jak Autoruns wykonują znacznie lepszą robotę.

Ciekawe jest jednak czyszczenie menu Start. Zasadniczo możesz go użyć do usunięcia skrótów z menu Start systemu Windows, których już tam nie chcesz.

Ma nieco ograniczony zakres, ponieważ może usuwać tylko puste katalogi, dyski wymienne lub skróty dysków sieciowych z menu Start lub pulpitu. Jeśli jednak masz tam wiele pustych folderów, narzędzie może okazać się przydatne.

Narzędzia plików i rejestru oraz narzędzia przeglądarki internetowej są również podstawowe. Nie oznacza to, że mogą ci nie pomóc, ale zwykle są lepsze narzędzia do pracy.

Po co uruchamiać narzędzia przeglądarki internetowej, gdy CCleaner i inne programy oferują więcej i lepsze opcje?

Ponownie, nie musi to być złe, ponieważ narzędzia mogą ci pomóc bez względu na ich ograniczony zakres.

Werdykt

Advanced Uninstaller Pro to przydatny program dla systemu Windows dla użytkowników, którzy chcą mieć większą kontrolę nad procesem instalacji oprogramowania. Możesz użyć aplikacji do rejestrowania instalacji oprogramowania w systemie Windows i użyć tych informacji do weryfikacji lub usunięcia w późniejszym czasie.

Zintegrowane narzędzia mogą być przydatne dla niektórych użytkowników, ale dla wielu z nich istnieją lepsze alternatywy. (przez Windows Club)