HP instaluje usługę telemetrii klienta HP Touchpoint Analytics

Klienci HP z całego świata zgłaszają, że HP zaczęło instalować oprogramowanie HP Touchpoint Manager na swoich urządzeniach, a wraz z nim nową usługę telemetrii Windows o nazwie HP Touchpoint Analytics Client.

Według tych raportów odbywa się to bez interakcji użytkownika i w tle. Pierwszy raport z instalacji HP Touchpoint Analytics pochodzi z 15 listopada 2017 r.

Użytkownik na forum Bleeping Computer poinformował, że program został zainstalowany na tym komputerze z Windows w tym dniu. Wpisy na Reddit oraz własne forum klientów HP potwierdziły instalację nowej aplikacji i usługi na komputerach z systemem Windows.

przez Günter Born

Opis usługi potwierdza, że ​​służy ona do gromadzenia danych telemetrycznych:

Zbiera informacje telemetryczne, które są wykorzystywane przez usługi analityczne HP Touchpoint.

Odwiedzając witrynę HP Touchpoint Manager, otrzymujesz następujące informacje:

Technologia HP Touchpoint Manager jest obecnie dostarczana w ramach funkcji HP Device as a Service Analytics (DaaS) i funkcji Proactive Management. Dlatego HP rezygnuje z samodzielnie zarządzanego rozwiązania HP Touchpoint Manager.

Wygląda na to, że HP przekształcił tę technologię w usługę w chmurze. Usługa wydaje się wysyłać dane do HP raz dziennie. Użytkownicy znajdują dane w ProgramData \ HP \ HP Touchpoint Analytics Client \ Transfer Interface na dysku Windows.

Niektórzy użytkownicy zgłosili, że instalacja znacznie spowolniła system, a usunięcie aplikacji z systemu przywróciło wydajność.

Co możesz z tym zrobić

Pierwszą rzeczą, którą warto sprawdzić, jest to, czy HP zainstalował HP Touchpoint Manager na komputerze z systemem Windows.

Opcja 1: Usługi

 1. Użyj Windows-R, aby wyświetlić okno uruchamiania.
 2. Wpisz services.msc i naciśnij klawisz Enter na klawiaturze.
 3. Poszukaj klienta HP Touchpoint Analytics na liście usług.
  1. Jeśli tak, to zainstalowany jest HP Touchpoint Manager.
  2. Jeśli go nie ma, przejdź do opcji 2.
 4. Kliknij dwukrotnie usługę, aby otworzyć jej szczegóły.
 5. Ustaw typ uruchamiania na wyłączony.
 6. Wybierz Stop, aby zatrzymać go w bieżącej sesji.

Opcja 2: Programy Windows

 1. Użyj Windows-R, aby załadować pole uruchamiania.
 2. Wpisz appwiz.cpl, aby załadować aplet panelu sterowania Programy i funkcje.
 3. Znajdź HP Touchpoint Manager.
 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę programu i wybierz Odinstaluj, aby go usunąć.

Deinstalacja programu powinna również usunąć Usługę.

Końcowe słowa

Instalacja usług inwazyjnych bez zgody użytkownika powinna być dużym „nie”, ale zdarza się dość często.

Teraz Ty : Czy są tu użytkownicy HP, którzy mają zainstalowaną tę nową usługę telemetrii?