Aktualizacje zabezpieczeń firmy Microsoft, wydanie z czerwca 2017 r

W dniu 13 czerwca 2017 r. Firma Microsoft wydała aktualizacje zabezpieczeń i niezwiązane z zabezpieczeniami dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Microsoft Windows i innych produktów. Liczba obsługiwanych wersji systemu operacyjnego zmniejszyła się o jedną, ponieważ obsługa systemu Vista zakończyła się w kwietniu 2017 r. To samo jest prawdą dla wersji RTM systemu Windows 10, która również nie jest już obsługiwana.

Poniższy przewodnik zawiera obszerne informacje na temat dnia aktualizacji w czerwcu 2017 r. Zawiera informacje o tym, w jaki sposób luki dotyczą systemów operacyjnych i innych produktów Microsoft, oraz zawiera listę wszystkich aktualizacji wydanych przez firmę Microsoft od dnia poprawki w maju 2017 r.

Ponadto oferuje informacje na temat wskazówek bezpieczeństwa, instrukcje pobierania i bezpośrednie pobieranie aktualizacji zbiorczych oraz łącza do przydatnych zasobów.

Aktualizacje zabezpieczeń firmy Microsoft, czerwiec 2017 r

Poniższy arkusz kalkulacyjny Excel zawiera listę wszystkich aktualizacji zabezpieczeń wydanych przez Microsoft w dniu poprawki w czerwcu 2017 r. Możesz pobrać go z naszego serwera, klikając następujący link: Lista aktualizacji zabezpieczeń, czerwiec 2017 r

Streszczenie

 • Firma Microsoft wydała aktualizacje zabezpieczeń dla wszystkich wersji klienckich i serwerowych systemu Windows.
 • Wszystkie produkty Windows podlegają krytycznym lukom w zabezpieczeniach.
 • Inne produkty Microsoft, które otrzymały aktualizacje, to Internet Explorer, Microsoft Edge i Microsoft Office.
 • Firma Microsoft wydała aktualizacje zabezpieczeń dla nieobsługiwanych wersji systemu Windows, takich jak XP lub Vista.

Dystrybucja systemu operacyjnego

 • Luki w systemie Windows 7 : 48, z których 6 oceniono jako krytyczne, a 42 ważne
 • Luki w systemie Windows 8.1 : 52, z których 8 oceniono jako krytyczne, a pozostałe 44 ważne
 • Windows RT 8.1 : 48 luk w zabezpieczeniach, z których 8 oceniono jako krytyczne, a 40 ważne
 • Windows 10 wersja 1703 : 45 luk w zabezpieczeniach, z których 7 oceniono jako krytyczne, a 38 ważne.

Produkty Windows Server:

 • Windows Server 2008 : 45 luk w zabezpieczeniach, z których 6 oceniono jako krytyczne, a 39 ważne
 • Windows Server 2008 R2 : 49 luk w zabezpieczeniach, z których 6 oceniono jako krytyczne, a 43 ważne
 • Luki w zabezpieczeniach systemu Windows Server 2012 i 2012 R2 : 52, z których 8 oceniono jako krytyczne, a 44 ważne
 • Windows Server 2016 : 57 luk w zabezpieczeniach, z których 7 oceniono jako krytyczne, a 50 ważnych

Inne produkty Microsoft

 • Luki w Internet Explorerze 11 : 6, 3 krytyczne, 3 ważne
 • Microsoft Edge : 17 luk, 11 krytycznych, 5 ważnych, 1 umiarkowany, 1 niski
 • Microsoft Office 2010 Service Pack 2: 18 luk, 3 krytyczne, 15 ważnych
 • Luki w zabezpieczeniach pakietu Microsoft Office 2013 z dodatkiem Service Pack 1 : 5, 5 ważnych
 • Microsoft Office 2016 : 4 luki, 4 ważne

Aktualizacje bezpieczeństwa

KB4022725 - 13 czerwca 2017 Zbiorcza aktualizacja systemu Windows 10 wersja 1703 1703 (kompilacja systemu operacyjnego 15063.413 i 15063.414)

 • Aktualizacje zabezpieczeń jądra systemu Windows, systemu Microsoft Windows PDF, sterowników trybu jądra systemu Windows, Microsoft Uniscribe, Device Guard, Internet Explorer, Windows Shell i Microsoft Edge.
 • Problemy opisane w KB4020102 (poniżej)

KB4022726 - 13 czerwca 2017 Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2 Comiesięczny pakiet zbiorczy aktualizacji

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że po zainstalowaniu KB3170455 (MS16-087) użytkownicy mają trudności z importowaniem sterowników drukarek i otrzymują błędy z kodem błędu 0x80070bcb.
 • Rozwiązano rzadki problem polegający na tym, że wprowadzanie myszy mogło przestać działać. Wskaźnik myszy może się nadal poruszać, ale ruchy i kliknięcia nie wywołują żadnej reakcji poza sygnałem dźwiękowym.

  Rozwiązano problem polegający na tym, że drukowanie dokumentu przy użyciu 32-bitowej aplikacji może spowodować awarię serwera wydruku w wywołaniu do nt! MiGetVadWakeList.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że wyświetlane jest nieobsługiwane powiadomienie o sprzęcie, a aktualizacje systemu Windows nie skanują w przypadku systemów korzystających z procesora AMD Carrizo DDR4 lub systemów Windows Server 2012 R2 z procesorem Xeon E3V6. W przypadku systemu, którego dotyczy problem, wykonaj czynności opisane w sekcji Informacje dodatkowe poniżej, aby zainstalować tę aktualizację.
 • Aktualizacje zabezpieczeń plików PDF systemu Microsoft Windows, powłoki systemu Windows, jądra systemu Windows, składnika Microsoft Graphics, Microsoft Uniscribe, aparatu skryptów Microsoft, programu Internet Explorer, systemu Windows COM i sterowników trybu jądra systemu Windows.

KB4022717 - 13 czerwca 2017 r. Aktualizacja systemu Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2 tylko do zabezpieczeń

 • Aktualizacje zabezpieczeń plików PDF systemu Microsoft Windows, powłoki systemu Windows, jądra systemu Windows, składnika Microsoft Graphics, Microsoft Uniscribe, aparatu skryptów Microsoft, Windows COM i sterownika trybu jądra systemu Windows
 • wyświetla te same poprawki niezwiązane z zabezpieczeniami, co KB4022726. (O co chodzi?)

KB4022719 - 13 czerwca 2017 Windows 7 i Windows Server 2008 R2 Comiesięczny pakiet zbiorczy aktualizacji

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że po zainstalowaniu KB3164035 użytkownicy nie mogą drukować rozszerzonych metaplików (EMF) lub dokumentów zawierających bitmapy renderowane poza granicami przy użyciu funkcji BitMapSection (DIBSection).
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że aktualizacje nie instalowały poprawnie wszystkich składników i uniemożliwiały ich uruchomienie.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że wyświetlane jest nieobsługiwane powiadomienie o sprzęcie, a aktualizacje systemu Windows nie skanują w przypadku systemów korzystających z procesora AMD Carrizo DDR4. W przypadku systemów, których dotyczy problem, wykonaj czynności opisane w sekcji Informacje dodatkowe, aby zainstalować tę aktualizację.
 • Aktualizacje zabezpieczeń jądra systemu Windows, składnika Microsoft Graphics, Microsoft Uniscribe, sterowników trybu jądra systemu Windows, systemu operacyjnego Windows, Windows COM, Internet Explorer i powłoki systemu Windows.

KB4022722 - 13 czerwca 2017 r. Aktualizacja tylko dla systemu Windows 7 i Windows Server 2008 R2

 • Aktualizacje zabezpieczeń jądra systemu Windows, składnika Microsoft Graphics, Microsoft Uniscribe, sterowników trybu jądra systemu Windows, systemu operacyjnego Windows, Windows COM i powłoki Windows
 • wyświetla te same poprawki niezwiązane z zabezpieczeniami, co KB4022719.

Znane problemy

Jeśli obiekt docelowy iSCSI stanie się niedostępny, próby ponownego połączenia spowodują wyciek. Zainicjowanie nowego połączenia z dostępnym celem będzie działać zgodnie z oczekiwaniami.

Wskazówki bezpieczeństwa i aktualizacje

Poradnik zabezpieczeń firmy Microsoft 4025685 - Wskazówki dotyczące wydania aktualizacji zabezpieczeń z czerwca 2017 r

 • Wskazówki dotyczące obsługiwanych platform
 • Wskazówki dla starszych platform (XP, Vista ..)

Aktualizacje niezwiązane z bezpieczeństwem

KB4020102 - Zbiorcza aktualizacja systemu Windows 10 wersja 1703

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że NTLM nie generuje odpowiedzi na wyzwanie, gdy CredGuard jest włączony, używany jest NTLMv2 i serwer nie udostępnia informacji o celu.

  Rozwiązano problem polegający na tym, że program Internet Explorer nie otwierał zasady „Wysyłaj wszystkie witryny nieuwzględnione na liście witryn w trybie Enterprise do Microsoft Edge” podczas otwierania ulubionych.

 • Rozwiązano problem w programie Internet Explorer 11, w którym użytkownik niebędący administratorem nie może zainstalować formantu ActiveX.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że po uruchomieniu widoku podzielonego niektóre aplikacje (Microsoft Edge, Hub, Cortana itp.) Nie otrzymują już danych wejściowych, gdy używanych jest wiele monitorów.
 • Rozwiązano problem z niepotrzebnym paskiem przewijania w oknie dialogowym dostawcy poświadczeń logowania, który może blokować korzystanie z innych pól, gdy okno dialogowe ma wiele pól.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że podczas resetowania maszyny wirtualnej maszyna wirtualna przechodzi do stronicowania drugiego poziomu (SLP), nawet jeśli na hoście jest wystarczająca ilość dostępnej pamięci modułu równoważącego.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że niektóre czcionki inne niż Unicode (Courier, MS Sans Serif itp.) Nie wyświetlają poprawnie znaków w lokalizacjach systemowych innych niż alfabet łaciński (grecki, hebrajski, arabski itp.). Zamiast tego pojawiają się czarne paski lub inne artefakty.
 • Rozwiązano problem z aplikacją do wysyłania wiadomości SMS / SMS, która przestaje działać podczas próby usunięcia wiadomości.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że po zainstalowaniu aktualizacji twórców wyjście audio przez zewnętrzne dekodery już nie działa.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że powłoka IoT nie utrzymuje uruchomionych monitorowanych aplikacji w tle.
 • Rozwiązano problem z dużym opóźnieniem przy korzystaniu z interfejsu MIDI API Universal Windows Platform (UWP).
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że PrintBRM nie przywracał konfiguracji kolejki wydruku, gdy nazwy drukarek są identyczne, a port ustawiony jest na PLIK :.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że ustawienia proxy poszczególnych użytkowników nie migrowały do ​​ustawień proxy komputera.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że znaki nieanglojęzyczne wyświetlały się niepoprawnie w aplikacjach, które próbują zawinąć / wymienić konsolę wbudowaną.
 • Rozwiązano problem przy próbie ustawienia domyślnego ekranu blokady przy użyciu następujących zasad grupy: nie widzisz zdefiniowanego obrazu na ekranie blokady, ale widzisz zdefiniowany obraz w Ustawieniach w ustawieniach ekranu blokady.
 • Konfiguracja komputera \ Szablony administracyjne \ Panel sterowania \ Personalizacja \ „Wymuś określony domyślny obraz ekranu blokady”

KB4022868 - Aktualizacja dla systemu Windows 10 i Windows 10 w wersji 1511 - Aktualizacja do systemu Windows 10 w wersji 1507 i wersji 1511 w celu zapewnienia niezawodności aktualizacji: 30 maja 2017 r.

KB4023136 - 2017 - Zmiany DST w Maroko Ramadan

KB890830 - Narzędzie Windows do usuwania złośliwego oprogramowania - maj 2017 r

KB4023136 - Aktualizacja systemu Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2 i Windows XP Embedded - 2017 - Zmiany DST w Maroko Ramadan

KB4021701 - Aktualizacja dla systemu Windows 10 - Aktualizacje składników aktualizacji systemu Windows 10, wersja 1507: 16 maja 2017 r

KB4021702 - Aktualizacja systemu Windows 10 wersja 1511 - Aktualizacje składników aktualizacji systemu Windows 10, wersja 1511: 16 maja 2017 r.

KB4019217 - 2017-05 Podgląd comiesięcznego pakietu zbiorczego kontroli jakości dla systemu Windows 8.1, Windows RT 8.1 i Windows Server 2012 R2

KB4019218 - 2017-05 Podgląd comiesięcznego pakietu zbiorczego aktualizacji systemu Windows Embedded 8 Standard i Windows Server 2012

KB4019265 - 2017-05 Wersja zapoznawcza comiesięcznego pakietu zbiorczego kontroli jakości dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2

KB4019288 - Maj, 2017 Podgląd pakietu zbiorczego jakości dla .NET Framework 3.5.1, 4.5.2, 4.6, 4.6.1, 4.6.2 w systemie Windows Embedded Standard 7, Windows 7 i Windows Server 2008 R2

KB4019289 - Maj, 2017 Podgląd pakietu zbiorczego jakości dla .NET Framework 3.5, 4.5.2, 4.6, 4.6.1 w systemie Windows Embedded 8 Standard i Windows Server 2012

KB4019290 - Maj 2017 Prezentacja pakietu zbiorczego jakości dla .NET Framework 4.5.2, 4.6, 4.6.1, 4.6.2 w Windows 8.1, Windows RT 8.1 i Windows Server 2012 R2

KB4019291 - Maj 2017 Podgląd pakietu zbiorczego jakości dla .NET Framework 2.0 w systemie Windows Server 2008

KB4019990 - Aktualizacja dla systemu Windows Embedded 8 Standard, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Jak pobrać i zainstalować aktualizacje zabezpieczeń z czerwca 2017 r

Większość użytkowników domowych korzysta z systemów z włączonymi automatycznymi aktualizacjami. Oznacza to, że aktualizacje są pobierane i instalowane automatycznie jakiś czas po udostępnieniu za pośrednictwem Windows Update.

Użytkownicy mogą uruchomić ręczne sprawdzanie aktualizacji, aby przyspieszyć ten proces. Aby to zrobić, naciśnij klawisz Windows, wpisz Windows Update i naciśnij klawisz Enter.

Wczytywany interfejs automatycznie uruchamia sprawdzanie aktualizacji lub musisz kliknąć przycisk sprawdzania aktualizacji, aby go uruchomić. W zależności od konfiguracji znalezione aktualizacje są pobierane i instalowane bezpośrednio lub na żądanie użytkownika.

Pobieranie aktualizacji bezpośrednich

Windows 7 SP1 i Windows Server 2008 R2 SP

 • KB4022719: Comiesięczny pakiet zbiorczy z 13 czerwca 2017 r
 • KB4022722: 13 czerwca 2017 Tylko aktualizacja zabezpieczeń

Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2

 • KB4022726: Comiesięczny pakiet zbiorczy z 13 czerwca 2017 r
 • KB4022717: 13 czerwca 2017 Tylko aktualizacja zabezpieczeń

Windows 10 i Windows Server 2016 (wersja 1703)

 • KB4022725 - Zbiorcza aktualizacja dla systemu Windows 10 w wersji 1703

Dodatkowe zasoby

 • Informacje o wersji aktualizacji zabezpieczeń z czerwca 2017 r
 • Lista aktualizacji oprogramowania dla produktów Microsoft
 • Lista wskazówek bezpieczeństwa
 • Podręcznik aktualizacji zabezpieczeń
 • Witryna wykazu usługi Microsoft Update
 • Nasz szczegółowy przewodnik po aktualizacji systemu Windows
 • Historia aktualizacji systemu Windows 10
 • Historia aktualizacji systemu Windows 8.1
 • Historia aktualizacji systemu Windows 7