Aktualizacje zabezpieczeń firmy Microsoft wydanie stycznia 2018 r

Witamy w pierwszym przeglądzie Microsoft Patch Day z roku 2018. 9 stycznia 2018 firma Microsoft wydała aktualizacje zabezpieczeń dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows i innych produktów firmy.

Ten przegląd zawiera informacje o wydaniu. Obejmuje wszystkie aktualizacje zabezpieczeń i aktualizacje niezwiązane z zabezpieczeniami, które firma Microsoft wydała od ostatniego dnia aktualizacji w grudniu.

Zaczyna się od podsumowania wykonawczego, które zawiera listę najważniejszych wydarzeń w tym miesiącu. Następnie następuje dystrybucja systemu operacyjnego i faktyczne łaty wydane przez Microsoft. Jeśli firma Microsoft opublikowała Porady dotyczące bezpieczeństwa i znane są problemy, są one również objęte.

Ostatnia część prowadzi użytkownika przez proces pobierania i instalowania aktualizacji na komputerach z systemem Windows. Znajdziesz tutaj bezpośrednie pliki do pobrania dla wszystkich aktualizacji zbiorczych i sekcję zasobów.

Sprawdź Dzień łatek z grudnia 2017 r., Aby uzyskać informacje o łatach z ostatniego miesiąca.

Aktualizacje zabezpieczeń firmy Microsoft, styczeń 2018 r

Poniższy arkusz kalkulacyjny Excel zawiera listę wszystkich aktualizacji zabezpieczeń dla wszystkich produktów Microsoft wydanych przez firmę w styczniu 2018 roku. Pobierz go, klikając następujący link: Microsoft-windows-updates-j.01-2018.zip

Firma Microsoft wydała aktualizację pozapasmową dla systemu Windows 10 i innych obsługiwanych wersji systemu Windows 4 stycznia 2018 r. Microsoft oczekuje, że użytkownicy korzystający z systemów z procesorami 2015 lub starszymi zauważą spadek wydajności po zainstalowaniu poprawek.

Streszczenie

 • Firma Microsoft wydała poprawki bezpieczeństwa dla wszystkich obsługiwanych wersji klienckich i serwerowych systemu operacyjnego Windows.
 • Wydano także aktualizacje zabezpieczeń dla Microsoft Edge, Internet Explorer, Microsoft Office, SQL Server, .NET Framework, .NET Core, ASP.NET Core i Adobe Flash
 • Brak krytycznych aktualizacji dla dowolnej obsługiwanej wersji systemu Windows.
 • Aktualizacje zbiorcze są dystrybuowane tylko do systemów, które nie instalowały ich wcześniej (wydane jako łaty pozapowiązane 4 stycznia).

Dystrybucja systemu operacyjnego

 • Luki w systemie Windows 7 : 7, z których 7 oceniono jako ważne
 • Luki w systemie Windows 8.1 : 10, z których 10 oceniono jako ważne
 • Luki w zabezpieczeniach systemu Windows 10 w wersji 1607 : 11, z których 11 oceniono jako ważne
 • Luki w zabezpieczeniach systemu Windows 10 w wersji 1703 : 11, z których 11 jest ważnych
 • Luki w zabezpieczeniach systemu Windows 10 w wersji 1709 : 11, z których 11 oceniono jako ważne

Produkty Windows Server

 • Windows Server 2008 : 7 luk w zabezpieczeniach, z których 7 oceniono jako ważne
 • Windows Server 2008 R2 : 7 luk w zabezpieczeniach, z których 7 oceniono jako ważne
 • Windows Server 2012 i 2012 R2 : 10 luk w zabezpieczeniach, z których 10 oceniono jako ważne
 • Windows Server 2016 : 9 luk w zabezpieczeniach, z których 9 oceniono jako ważne

Inne produkty Microsoft

 • Luki w Internet Explorerze 11 : 2, 2 krytyczne
 • Microsoft Edge : 17 luk, 14 krytycznych, 3 ważne

Aktualizacje bezpieczeństwa

KB4054173 - Aktualizacja tylko zabezpieczeń dla .NET Framework 4 na WES09 i POSReady 2009

KB4054178 - Tylko aktualizacja zabezpieczeń .NET Framework 2.0 w WES09 i POSReady 2009

KB4055229 - Tylko aktualizacja zabezpieczeń .NET Framework 3.0 na WES09 i POSReady 2009

KB4055265 - Pakiet bezpieczeństwa i jakości dla .NET Framework 3.5, 4.5.2, 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7, 4.7.1 w systemie Windows Embedded 8 Standard i Windows Server 2012

KB4055266 - Pakiet zbiorczy zabezpieczeń i jakości dla .NET Framework 3.5, 4.5.2, 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7, 4.7.1 w Windows 8.1, Windows RT 8.1 i Windows Server 2012 R2

KB4055267 - Pakiet bezpieczeństwa i jakości dla .NET Framework 2.0, 3.0, 4.5.2, 4.6 w systemie Windows Server 2008

KB4055269 - Tylko aktualizacja zabezpieczeń .NET Framework 3.5.1, 4.5.2, 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7, 4.7.1 w systemie Windows Embedded Standard 7, Windows 7 i Windows Server 2008 R2

KB4055270 - Aktualizacja tylko zabezpieczeń dla .NET Framework 3.5, 4.5.2, 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7, 4.7.1 w systemie Windows Embedded 8 Standard i Windows Server 2012

KB4055271 - Aktualizacja tylko zabezpieczeń dla .NET Framework 3.5, 4.5.2, 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7, 4.7.1 w systemie Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2

KB4055272 - Tylko aktualizacja zabezpieczeń .NET Framework 2.0, 3.0, 4.5.2, 4.6 w systemie Windows Server 2008

KB4055532 - Pakiet bezpieczeństwa i jakości dla .NET Framework 3.5.1 w systemie Windows Embedded Standard 7, Windows 7 i Windows Server 2008 R2

KB4056888 - Zbiorcza aktualizacja 1511 dla systemu Windows 10

 • Aktualizacje zabezpieczeń dla Microsoft Edge, Internet Explorer, Microsoft Scripting Engine, Windows Graphics, Windows Kernel, Windows Datacenter Networking, Windows Virtualization and Kernel oraz Windows SMB Server.

KB4056899 - Tylko aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows Server 2012 i Windows Embedded 8 Standard

KB4056890 - Zbiorcza aktualizacja 1607 wersji dla systemu Windows 10

 • Aktualizacje zabezpieczeń dla Microsoft Edge, Internet Explorer, Windows Graphics, Windows Kernel, Windows Datacenter Networking i Windows SMB Server.

KB4056891 - Zbiorcza aktualizacja 1703 wersji dla systemu Windows 10

 • Aktualizacje zabezpieczeń dla Internet Explorera, Microsoft Scripting Engine, Microsoft Edge, Windows Graphics, Windows Kernel, Windows Subsystem for Linux i Windows SMB Server.

KB4056892 - Zbiorcza aktualizacja 1709 wersji dla systemu Windows 10

 • Rozwiązuje problem polegający na tym, że dzienniki zdarzeń przestają odbierać zdarzenia, gdy do kanału zastosowano zasadę maksymalnego rozmiaru pliku.
 • Rozwiązuje problem polegający na tym, że drukowanie dokumentu Office Online w Microsoft Edge kończy się niepowodzeniem.
 • Rozwiązuje problem polegający na tym, że klawiatura dotykowa nie obsługuje standardowego układu dla 109 klawiatur.
 • Rozwiązuje problemy z odtwarzaniem wideo w aplikacjach takich jak Microsoft Edge, które wpływają na niektóre urządzenia podczas odtwarzania wideo na monitorze i wtórnym, zduplikowanym ekranie.
 • Rozwiązuje problem polegający na tym, że Microsoft Edge przestaje odpowiadać przez maksymalnie 3 sekundy podczas wyświetlania treści ze ścieżki renderowania oprogramowania.
 • Rozwiązuje problem polegający na tym, że tylko 4 TB pamięci jest pokazywane jako dostępne w Menedżerze zadań w systemie Windows Server w wersji 1709, gdy więcej pamięci jest faktycznie zainstalowane, skonfigurowane i dostępne.
 • Rozwiązuje problem polegający na tym, że instalacja aktualizacji może zatrzymać się na 99% i może wskazywać na zwiększone wykorzystanie procesora lub dysku. Dzieje się tak, jeśli urządzenie zostało zresetowane przy użyciu funkcji Resetuj ten komputer po zainstalowaniu KB4054022.
 • Aktualizacje zabezpieczeń dla serwera Windows SMB Server, podsystemu Windows dla systemu Linux, jądra systemu Windows, Windows Datacenter Networking, Windows Graphics, Microsoft Edge, Internet Explorer i Microsoft Scripting Engine.

KB4056893 - Zbiorcza aktualizacja systemu Windows 10 RTM

 • Naprawiono problem nadmiernego zużycia pamięci przez karty inteligentne w systemie Windows Termina.
 • Aktualizacje zabezpieczeń serwera SMB systemu Windows, jądra systemu Windows, składnika Microsoft Graphics, programu Internet Explorer i grafiki systemu Windows.

KB4056894 - Comiesięczny pakiet zbiorczy Windows 7 SP1 i Windows Server 2008 R2 SP1

 • Aktualizacje zabezpieczeń serwera SMB systemu Windows, jądra systemu Windows, składnika Microsoft Graphics, programu Internet Explorer i grafiki systemu Windows.

KB4056895 - Zbiorcza aktualizacja systemu Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2

KB4056568 - Zbiorcza aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer: 3 stycznia 2018 r

KB4056887 - Aktualizacja zabezpieczeń dla programu Adobe Flash Player dla systemu Windows Server 2016, Windows 10 wersja 1709, Windows 10 wersja 1703, Windows 10 wersja 1607, Windows 10 wersja 1511, Windows 10 wersja 1507, Windows 10, Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard i Windows Server 2012

Znane problemy

 • Niezgodność z niektórymi programami antywirusowymi. Obejściem tego problemu jest ustawienie klucza w rejestrze.
  • Klucz = „HKEY_LOCAL_MACHINE” Podklucz = „SOFTWARE \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ QualityCompat” Nazwa wartości = „cadca5fe-87d3-4b96-b7fb-a231484277cc” Typ = „REG_DWORD” Dane = „0x00000000”
 • Problemy ze stanem nie do rozruchu dla niektórych urządzeń AMD. Aktualizacja systemu operacyjnego Windows została zatrzymana, dopóki problem nie zostanie rozwiązany.

Wskazówki bezpieczeństwa i aktualizacje

ADV180001 | Aktualizacja zabezpieczeń Adobe Flash ze stycznia 2018 r

ADV180002 - Wskazówki dotyczące ograniczania luk w zabezpieczeniach bocznego kanału wykonywania spekulacyjnego

ADV180003 - Szczegółowa aktualizacja Microsoft Office Defense

Aktualizacje niezwiązane z bezpieczeństwem

KB4056868 - Aktualizacja zgodności dla aktualizacji do systemu Windows 10 1703

KB4057760 -

KB890830 - Narzędzie Windows do usuwania złośliwego oprogramowania - styczeń 2018

KB4057903 - Aktualizacja dla systemu Windows Server 2012 R2 dla systemów opartych na procesorach x64 - Aktualizacja składników integracji funkcji Hyper-V dla maszyn wirtualnych z systemem Windows

KB4033339 - Pakiety językowe Microsoft .NET Framework 4.7.1

KB4033342 - Microsoft .NET Framework 4.7.1 dla Windows 7 i Windows Server 2008 R2

KB4033343 - Pakiety językowe Microsoft .NET Framework 4.7.1 dla Windows Embedded 8 Standard i Windows Server 2012

KB4033345 - Microsoft .NET Framework 4.7.1 dla Windows Embedded 8 Standard i Windows Server 2012

KB4033369 - Microsoft .NET Framework 4.7.1 dla Windows 8.1, Windows RT 8.1 i Windows Server 2012 R2

KB4033393 - Microsoft .NET Framework 4.7.1 dla Windows Server 2016, Windows 10 wersja 1709, Windows 10 wersja 1703, Windows 10 wersja 1607, Windows 10 wersja 1511 i Windows 10

KB4033417 - Pakiety językowe Microsoft .NET Framework 4.7.1 dla Windows 8.1, Windows RT 8.1 i Windows Server 2012 R2

KB4033418 - Pakiety językowe Microsoft .NET Framework 4.7.1 dla systemu Windows Server 2016, Windows 10 wersja 1709, Windows 10 wersja 1703, Windows 10 wersja 1607, Windows 10 wersja 1511 i Windows 10

Aktualizacje pakietu Microsoft Office

Firma Microsoft wydała poprawki niezwiązane z zabezpieczeniami dla pakietu Office 3 stycznia 2018 r.

Office 2016

KB4011627 - Ta aktualizacja zabezpieczeń usuwa luki w zabezpieczeniach pakietu Microsoft Office, które mogą pozwolić na zdalne wykonanie kodu, jeśli użytkownik otworzy specjalnie spreparowany plik pakietu Office. Rozwiązuje problem awarii (niezwiązany z zabezpieczeniami) w programie Excel podczas sprawdzania błędów w tle podczas kopiowania arkuszy między skoroszytami.

KB4011574 - Aktualizacja zabezpieczeń dla pakietu Microsoft Office 2016 naprawia osiem typowych luk w zabezpieczeniach i narażeniach.

KB4011632 - Ta aktualizacja zabezpieczeń usuwa luki w pakiecie Microsoft Office, które mogą pozwolić na zdalne wykonanie kodu, jeśli użytkownik otworzy specjalnie spreparowany plik pakietu Office. Naprawia problemy niezwiązane z bezpieczeństwem.

 • Menu załączników jest wyłączone podczas przeglądania wiadomości e-mail związanych z zarządzaniem prawami do informacji.
 • PowerPoint 2016: Brak opcji wstawiania zdjęć online z OneDrive.
 • PowerPoint 2016: W przypadku korzystania z funkcji Wstaw zdjęcia online lub Wstaw wideo online zawartość jest ładowana do okien przeglądarki.
 • Poprawia tłumaczenia chińskiego uproszczonego i chińskiego tradycyjnego.

KB4011626 - Ta aktualizacja zabezpieczeń usuwa luki w zabezpieczeniach pakietu Microsoft Office, które mogą pozwolić na zdalne wykonanie kodu, jeśli użytkownik otworzy specjalnie spreparowany plik pakietu Office. Rozwiązuje problemy niezwiązane z zabezpieczeniami w programie Outlook 2016.

 • Naprawiono problem polegający na tym, że anulowanie jednego załącznika anulowałoby je wszystkie.
 • Niektóre załączniki nie są usuwane podczas przekazywania wiadomości e-mail zawierających wiadomości wbudowane, a pole wyboru „odczytaj wszystkie wiadomości jako zwykły tekst” jest zaznaczone.

KB4011643 - Naprawia kilka luk w zabezpieczeniach programu Microsoft Word 2016.

KB4011622 - Ta aktualizacja zabezpieczeń usuwa luki w pakiecie Microsoft Office, które mogą pozwolić na zdalne wykonanie kodu, jeśli użytkownik otworzy specjalnie spreparowany plik pakietu Office. Ta aktualizacja dodaje klucz rejestru, który umożliwia kontynuację uwierzytelnienia, nawet jeśli zawartość online jest wyłączona.

Office 2013

KB4011639 - Excel 2013 - Ta aktualizacja zabezpieczeń usuwa luki w zabezpieczeniach pakietu Microsoft Office, które mogą pozwolić na zdalne wykonanie kodu, jeśli użytkownik otworzy specjalnie spreparowany plik pakietu Office.

KB4011580 - Office 2013 - Taki sam opis jak KB4011639

KB4011636 - Office 2013 - Taki sam opis jak KB4011639. Rozwiązuje następujące problemy niezwiązane z zabezpieczeniami:

 • PowerPoint 2013 - te same problemy, które opisano w KB4011632
 • Ta aktualizacja dodaje obsługę dodatków pakietu Office podpisanych przy użyciu podpisów katalogu w pakiecie Office 2013.
 • Poprawiono tłumaczenie chińskiego uproszczonego i chińskiego tradycyjnego.

KB4011637 - Outlook 2013 - taki sam opis bezpieczeństwa jak KB4011626. Rozwiązuje następujące problemy niezwiązane z zabezpieczeniami:

 • Zewnętrzni dostawcy MAPI mogą być blokowani, mimo że znajdują się w profilu Outlooka.
 • Gdy wysyłasz wiadomość e-mail z Outlook.com do adresata spoza Office 365, odbiorca zawsze otrzymuje załącznik winmail.dat w wiadomości.

KB4011651 - Word 2013 - Taki sam jak KB4011643

Office 2010

KB4011660 - Excel 2010 - Taki sam opis jak KB4011639.

KB4011658 - Office 2010 - Rozwiązuje luki w zabezpieczeniach pakietu Office 2010.

KB4011610 - Office 2010 - Rozwiązuje jeszcze więcej luk w zabezpieczeniach pakietu Office 2010.

KB4011611 - Office 2010 - Taki sam opis bezpieczeństwa jak KB4011639.

KB4011273 - Outlook 2010 - taki sam opis bezpieczeństwa jak KB4011639. Rozwiązuje problem niezwiązany z bezpieczeństwem u zewnętrznych dostawców MAPI.

KB4011659 - Word 2010 - Taki sam jak KB4011643

Office 2007

KB4011602 - Excel 2007 - Taki sam opis jak KB4011639.

KB4011606 - Excel Viewer 2007 - Taki sam opis jak KB4011639.

KB4011607 - Microsoft Office Compatibility Pack SP3 - Naprawia kilka luk w zabezpieczeniach.

KB4011605 - Pakiet zgodności Microsoft Office SP3 - Taki sam opis jak KB4011639.

KB4011201 - Microsoft Office Suite 2007 - Taki sam opis jak KB4011639.

KB4011656 - Microsoft Office Suite 2007 - Naprawia kilka luk w zabezpieczeniach.

KB4011213 - Outlook 2007 - Taki sam opis jak KB4011639.

KB4011657 - Word 2007 - Taki sam jak KB4011643

KB4011641 - Word Viewer 2007 - Taki sam opis jak KB4011639.

Ponadto aktualizacje dla SharePoint Server 2016, 2013, 2010, Project Server 2013 i 2010 oraz SharePoint Foundation 2013 i 2010.

Jak pobrać i zainstalować aktualizacje zabezpieczeń ze stycznia 2018 r

Zalecamy wykonanie kopii zapasowej partycji systemowej przed zainstalowaniem jakiejkolwiek aktualizacji systemu Windows. Daje to opcję przywrócenia starego stanu systemu, jeśli aktualizacje powodują problemy w systemie.

Użytkownicy systemu Windows mogą używać usługi Windows Update do pobierania i instalowania poprawek, katalogu Microsoft Update lub programów innych firm. Usługa Windows Update nie sprawdza dostępności aktualizacji w czasie rzeczywistym. Możesz uruchomić sprawdzanie aktualizacji w dowolnym momencie w następujący sposób:

 1. Naciśnij klawisz Windows, aby wyświetlić menu Start.
 2. Wpisz Windows Update i wybierz wynik, aby załadować interfejs.
 3. System Windows może uruchomić sprawdzanie aktualizacji automatycznie lub klikając opcję „Sprawdź aktualizacje” na stronie.
 4. Aktualizacje mogą zostać pobrane automatycznie lub na żądanie użytkownika.

Pobieranie aktualizacji bezpośrednich

Poniższe łącza wskazują witrynę sieci Web Microsoft Update. Możesz użyć linków, aby pobrać aktualizacje do systemu lokalnego.

Windows 7 SP1 i Windows Server 2008 R2 SP

 • KB4056894 - 2018-01 Miesięczny pakiet zbiorczy zabezpieczeń dla systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86
 • KB4056897 - 2018-01 Aktualizacja jakości tylko do zabezpieczeń dla systemu Windows Embedded Standard 7 dla systemów opartych na procesorze x64

Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2

 • KB4056895 - 2018-01 Miesięczny pakiet zbiorczy zabezpieczeń dla systemu Windows 8.1 dla systemów opartych na procesorach x86

 • KB4056898 - 2018-01 Aktualizacja jakości tylko do zabezpieczeń dla systemu Windows 8.1 dla systemów opartych na procesorach x86

Windows 10 (wersja 1507)

 • KB4056893 - Zbiorcza aktualizacja dla systemu Windows 10 w wersji 1511

Windows 10 i Windows Server 2016 (wersja 1607)

 • KB4056890 - 2018-01 Zbiorcza aktualizacja dla systemu Windows 10 w wersji 1607 i Windows Server 2016

Windows 10 (wersja 1703)

 • KB4056891 - 2018-01 Zbiorcza aktualizacja dla systemu Windows 10 w wersji 1703

Windows 10 (wersja 1709)

 • KB4056892 - 2018-01 Zbiorcza aktualizacja dla systemu Windows 10 w wersji 1709

Dodatkowe zasoby

 • Informacje o wersji aktualizacji zabezpieczeń ze stycznia 2018 r
 • Lista aktualizacji oprogramowania dla produktów Microsoft
 • Lista wskazówek bezpieczeństwa
 • Podręcznik aktualizacji zabezpieczeń
 • Witryna wykazu usługi Microsoft Update
 • Nasz szczegółowy przewodnik po aktualizacji systemu Windows
 • Historia aktualizacji systemu Windows 10
 • Historia aktualizacji systemu Windows 8.1
 • Historia aktualizacji systemu Windows 7

Teraz Ty : Jak oceniasz wrażenia z aktualizacji w tym miesiącu?