Aktualizacja KB4016635 systemu Windows 10 wydana

Firma Microsoft wydała nową zbiorczą aktualizację dla systemu operacyjnego Windows 10 firmy KB4016635, która rozwiązuje dwa problemy.

Aktualizacja nie jest dostępna za pośrednictwem Windows Update, ale jest dostępna wyłącznie w katalogu Microsoft Update. Nie jest obecnie jasne, czy Microsoft udostępni ją za pośrednictwem Windows Update w późniejszym czasie.

Nowa aktualizacja zastępuje wcześniej wydaną aktualizację KB4015438, którą firma Microsoft wydała 20 marca 2017 r. Poprzednia aktualizacja rozwiązała dwa problemy z zawieszaniem się i zawieszaniem w systemie operacyjnym, które miały wpływ na odtwarzanie MPEG2, jeśli były do ​​tego używane biblioteki Microsoft oraz systemy z wbudowanym przełącznikiem Team ( SET) włączone.

Aktualizacja zbiorcza KB4016635 dla systemu Windows 10 wersja 1607 (aktualizacja rocznicowa) i Windows Server 2016 zwiększa liczbę kompilacji systemu operacyjnego do 14393.970.

Aktualizacja KB4016635 systemu Windows 10

Aktualizacja rozwiązuje następujące dwa problemy:

  • Rozwiązano znany problem z KB4013429, który powodował problemy z wyświetlaniem formularzy w CRM 2011 w Internet Explorerze 11.
  • Rozwiązano problem z KB4013429, który uniemożliwia użytkownikom aktualizowanie aplikacji ze Sklepu Windows z błędem 0x80070216.

Te dwa błędy zostały wprowadzone w marcu 2017 r. Odkryto łatkę obejścia problemu, która była spowodowana niewłaściwym CSS, zgodnie z tym raportem na Ask Woody.

Użytkownikom systemów Windows 10 i Windows Server 2016, których dotyczy problem w CRM 2011, zaleca się jak najszybsze zainstalowanie aktualizacji zbiorczej w celu rozwiązania problemu.

Aktualizacja zbiorcza rozwiązuje problem ze Sklepem Windows, który uniemożliwia również użytkownikom aktualizowanie aplikacji.

Wersja 64-bitowa aktualizacji ma rozmiar 102, 7 megabajtów, 32-bitowa wersja dostępna tylko dla systemu Windows 10, a nie Windows Server 2016, o wielkości 569, 2 megabajta.

Firma Microsoft wydała również poprawkę do programu Internet Explorer 11, która naprawia problem we wcześniejszych wersjach systemu Windows. Więcej informacji o łatce można znaleźć na stronie pomocy technicznej KB4016446 w witrynie firmy Microsoft.

Formularze w Microsoft Dynamics CRM 2011 nie są wyświetlane poprawnie po zainstalowaniu KB 4013073 w systemie Windows z programem Internet Explorer 11.

KB 4013073 to zbiorcza aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer 11 z 14 marca 2017 r. Dotyczy to wersji systemu Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1) i Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1.

Możesz pobrać poprawkę do programu Internet Explorer 11 z witryny wykazu usługi Microsoft Update. Jest tam dostępny dla systemów Windows 7 i Windows 8.1 oraz Windows Server 2008 R2 i Windows Server 2012 R2.